تماس با ایده پلاس

میتوانید در ساعت کاری مجموعه با شماره تلفن ما تماس بگیرید.

و یا در هر ساعت از شبانه روز از طریق این فرم پیام خود را به ما برسانید.

در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهیم کرد.

شماره تماس

021-71053780

ایمیل پشتیبانی

آدرس دفتر

خدمات ما به شکل غیر حضوری ارائه میگردد.